plenfrdeitrues


Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów Niepokalanów 2016
odbędzie się 14-22 października 2016 roku we Wrocławiu. Do dotychczasowych organizatorów, czyli Klasztoru Franciszkanów Konwentualnych w Niepokalanowie, dołączyła wrocławska Fundacja Vide et Crede im. św. Jana Pawła II, z której to inicjatywy niniejszy Festiwal po raz pierwszy w historii będzie miał miejsce w stolicy Dolnego Śląska...

Organizatorzy pragną przeprowadzić tegoroczną edycję Festiwalu pod hasłem: KULTURA MIŁOSIERDZIA, co znakomicie definiuje fragment Listu Św. Pawła Apostoła do Kolosan: „Jako więc wybrańcy Boży - święci i umiłowani - obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy!”
(Kol 3, 12-13)

HASŁO FESTIWALU koresponduje z ogłoszonym przez Ojca św. Franciszka rokiem 2016 jako Rok Miłosierdzia.

Patronat honorowy

Slider

Patronat medialny

Slider

Partnerzy

Slider

Sponsorzy

Slider